Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Vileon er en platform, der består af både en app og en hjemmeside, samt en række servere, SDK’er, API’er m.v, der tilsammen skaber den bedste brugeroplevelse. For at læse nærmere omkring vores databehandling, samt de anvendte 3.parter, så bedes du læse vores Privatlivspolitik.

I dette dokument finder du information om vilkår, tilladelser og betingelser i forbindelse med at bruge Vileon. For at anvende Vileon, uanset om det drejer sig om download af appen, oprettelse af bruger eller abonnement, så skal du erklære dig enig med betingelserne inden du kan påbegynde brugen af platformen. 

Vileon som applikation

Foruden det i forvejen nævnte i privatlivspolitikken, som gør sig gældende både for Vileon website og Vileon som Applikation, så er der en række forhold der relaterer sig til Vileon som Applikation. 

Når du vælger at downloade Vileon, giver du derfor samtykke til punkterne listet herunder. 

 

Tilladelser

Vi spørger brugeren af Vileon om tilladelse til at anvende kamera. Ved nægtet tilladelse til brug af kameraet, vil applikationen ikke åbne. Derudover skal Vileon også bruge tilladelse til deling af Vileon content/indhold via 3.parts applikationer som: Gmail, SMS, Messenger, Instagram m.v. Delefunktionen forudsætter, at brugeren i forvejen har givet tilladelse til deling via andre medier, i den anvendte enheds indstillinger. Er der ikke i forvejen givet tilladelse til dette, så vil det ikke være muligt at dele indhold direkte fra Vileon via 3.parts medier.

 

Yderligere ansvarsfraskrivelser og servicevilkår 

Hvem kan bruge Vileon?

Vileon er tiltænkt et bredt marked. Det er for alle lige fra den enkelte privatperson, der gerne vil være kreative og prøve en unik AR-reader, og det er for store virksomheder der gerne vil skille sig ud inden for deres marked. Der er dog nogle regler der gør sig gældende.

Vileon kan bruges af alle over 13 år. Hvis man blot vil bruge andres content/indhold i Vileon, så behøver man ikke at have sin egen bruger. Ønsker man at lægge sit eget content/indhold i Vileon applikationen, så kan man oprette en bruger og gratis uploade ét billede og én video.

At Vileon har en minimumsgrænse på 13 år betyder, at børn under 13 år ikke må oprette en konto eller bruge Vileon tjenesterne.

Herudover må du som bruger af Vileon ikke være dømt for seksualforbrydelser.

Skal Vileon bruges kommercielt, så skal der oprettes et abonnement. Dette betyder, at det ikke er lovligt som virksomhed, eller i enhver professionel sammenhæng, at anvende Vileon uden at betale for det. Hvis du bruger Vileons tjenester på vegne af en virksomhed eller en organisation, tilkendegiver du, at du har tilladelse til at bruge disse licenser, samt at du er enig i disse vilkår.

Overtrædelse af ovennævnte vilkår, dvs. kommerciel anvendelse uden behørig oprettelse af abonnement samt betaling, betragtes som et væsentligt brud på Vileons vilkår for brug af tjenesten, og den pågældende bruger er, udover erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, pligtigt at erlægge en bod på kr. 250.000 for hver overtrædelse/brud på vilkår.

 

Brugergenereret indhold

Vileon accepterer ikke materiale af særlig udfordrende karakter, såsom: mobning, seksuelt indhold, misbrug, vold og andre former for stødende indhold. 

Størstedelen af det indhold der uploades i Vileon, kommer fra Vileons brugere. Dette indhold står brugeren af Vileon selv til ansvar for, og Vileon tager afstand fra enhver form for stødende indhold, som ikke lever op til de nævnte retningslinjer, samt fraskriver os ansvaret for dette indhold. 

Vileon vil dog altid hurtigst muligt komme anstødeligt indhold til livs, og derfor gør vi også en aktiv indsats for at holde vores kanaler frie for upassende indhold. 

Vi gør opmærksom på, at Vileon har adgang til alt indhold, og vil løbende filtrere anstødeligt indhold fra. Desuden vil ophavsmænd af anstødeligt indhold blive ekskluderet og blokeret fra Vileon.

Man kan til enhver tid anmelde stødende indhold til info@vileon.io. Herefter vil teamet bag Vileon subjektivt vurdere hvorvidt det anmeldte indhold er acceptabelt eller ej. Er det ikke acceptabelt, så vil det blive fjernet fra Vileon’s system, og ophavsmændene af det anstødelige indhold vil blive ekskluderet og blokeret fra Vileon. 

 

Filtrering af indhold

Hvert billede uploadet i Vileon, kan kun udløse én video. For brugere der anvender gratis versionen af Vileon, gælder “først til mølle” princippet ift billeder. Det betyder, at hvis en bruger har uploadet et billede af f.eks en coca cola flaske, så er der ikke en anden bruger med gratis versionen af Vileon der kan “afbryde” det første billede af Coca Cola flasken. Hvis man til gengæld har betalt for en Vileon licens, så kan man afbryde uploads af gratis versioners billeder. Hvis vi igen tager udgangspunkt i Coca Cola flasken som eksempel, så betyder det følgende:

En bruger der anvender gratis versionen af Vileon, uploader et billede af en Coca Cola flaske samt en video som skal afspilles ved scanning af Coca Cola flasken. Coca Cola henvender sig til Vileon, for at bruge et billede af Coca Cola flasken, til deres nye kampagne. Coca Cola opretter derfor et abonnement hos Vileon. Herefter, vil Vileon filtrere systemet for billeder af Coca Colas produkter, så de alle er frie og klar til at Coca Cola kan bruge dem

 

Vileon holder øje med bots og crawlers

Bots og Crawlers kan af flere årsager være skadelige for både hjemmesider og apps. Vi vil derfor observere adfærd af særlig repetitiv karakter. Dette kan f.eks være crawlers der bliver ved med at søge på specifikke ting, eller som gentager samme flow på vores hjemmeside og/eller app eller server. Hos Vileon kan vi også se, hvor mange gange hvert billede uploadet i vores system, bliver scannet med app’en. Hvis vi identificerer at ét billede bliver scannet usædvanligt mange gange, eller indenfor en meget kort periode, så vil vi tjekke op på sagen, og eventuelt sætte en grænse for antallet af scans. Denne proces er subjektiv, og de involverede vil blive kontaktet direkte af teamet bag Vileon.

 

Hvem har adgang til mit indhold?

Da Vileon er en åben platform, er der nogle forhold brugeren skal være opmærksom på. Derfor oplyser vi om, at når du vælger at uploade et billede og en video i Vileon, så accepterer du at:

  • Teamet bag Vileon har adgang til det indhold du uploader.
  • Teamet bag Vileon kan se hvem der har uploadet hvilke filer (billeder og videoer).
  • Teamet bag Vileon har adgang til det indhold du uploader.

 

  • Alle brugere af Vileon kan scanne de billeder du uploader, og dermed også se den video du har uploadet.
  • Andre brugere af Vileon kan ikke se hvem der har uploadet hvilke filer (billeder og videoer).
  • Det indhold du uploader, kommer til at ligge som en åben URL på internettet.(Læs det lille afsnit omkring dette, for uddybelse).

Vi råder derfor brugerne af Vileon til at overveje hvad de uploader på platformen. Du bedes som bruger venligst være opmærksom på, at vi fraråder uploads af følsomme billeder og videoer, som du ønsker at kun dig selv og dine nærmeste kan se.

 

Hvad betyder en åben URL?

En URL (Uniform Resource Locator) er en webadresse. Det vil altså sige, at det er en adresse alle kan søge efter, på deres anvendte webbrowser. At den er åben, betyder så at den kan tilgås uden log in. Med andre ord, så kan alle teoretisk set finde de filer du uploader til platformen, via en webbrowser. Dog er det værd at nævne, at disse URL’s er meget unikke, og det er en lang og specifik række karakterer der skal skrives ind i webbrowseren. Det drejer sig om et sted mellem 45 og 50 tegn der skal skrives ind, hvilket gør det vanskeligt omend ikke umuligt at finde frem til de åbne URL’s.

I forlængelse af ovenstående afsnit (“Hvem har adgang til mit indhold”), beder vi med dette afsnit brugeren om at bemærke, at det ikke kun er via Vileon app’en at andre brugere har adgang til indhold uploadet til Vileon platformen. Som nævnt er det teoretisk set muligt for alle, da det er åbent tilgængeligt via en webbrowser hvis man har det specifikke URL.

Udgiver

Websitet samt Vileon platformen ejes og publiceres af:

Virtual Reality – Denmark Aps (VRDK)

Esromgade 15, Opg. 2, 5. sal, Rum 2504

2200 – København N.

Telefon: +45 60 13 57 26

Email: Info@vileon.io